Τρόϊκα, ὁλοκλήρωση ἔργου

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς πρώτης φάσεως τῆς ἀξιολογήσεως ἀπ’ τὴν τρόϊκα ἔγινε κανονικά, μὲ συμφωνία στὰ περισσότερα θέματα∙ οἱ διαφορὲς εἶναι προβλέψιμες καὶ εὔκολες γιὰ τὴν ἑπόμενη φάση σὲ λίγες ἑβδομάδες. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἤθελε ἐπιτάχυνση τῶν διαπραγματεύσεων, διότι ἀναμένει τὰ ἀποτελέσματα, τῶν δημοσίων ἐσόδων, μὲ τὶς πληρωμὲς τοῦ τέλους Σεπτεμβρίου, τὸν ρυθμὸ ἀναπτύξεως τὸ τρίτο τρίμηνο, γύρω στὸ 1%, καὶ τὴν ἀξιολόγηση τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα στὸ τέλος τοῦ μηνός∙ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὸ μεγάλο χαρτὶ στὰ χέρια τῆς κυβερνήσεως, διότι τῆς ἐπιτρέπουν τὴν ἱκανοποίηση τῶν αἰτημάτων της γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια. Ἡ Ἑλλὰς ἔχει πλέον ἀπ’ τοὺς ὑψηλότερους ρυθμοὺς στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ τὰ λιγώτερα προβλήματα, σε σύγκριση μὲ τὶς ἄλλες, ἀκόμη καὶ μεγάλες, ὅπως ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ἰταλία∙ ἡ ἀναγνώριση τῶν ἐπιτευγμάτων ἔχει γίνει ἀπ’ τοὺς περισσότερους Εὐρωπαίους ἡγέτες.