Συνενεγκὼν τὰ πανταχόθεν

Ὁ Ἀλέξανδρος περισσότερο μὲ τὴν πειθὼ καὶ λιγώτερο μὲ τὰ ὅπλα συνταίριαξε τὰ ἤθη τῶν διαφόρων λαῶν∙ ὁ ἴδιος ἐμφανίσθηκε ὡς ἀπεσταλμένος τῶν θεῶν γιὰ συνδιαλλαγή τους. «Οὕς τῷ λόγῳ μὴ συνῆγε τοῖς ὅπλοις βιαζόμενος καὶ εἰς ταὐτὸ συνενεγκὼν τὰ πανταχόθεν»∙ ὅσοι δὲν ἐπείθοντο μὲ τὰ λόγια τοὺς ὑποχρέωσε μὲ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς συγκέντρωσε σὲ ἑνιαία κοινωνία ἀπὸ παντοῦ. «Ὥσπερ ἐν κρατῆρι φιλοτησίῳ μίξας τοὺς βίους καὶ τὰ ἤθη καὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς δίαιτας»∙ ὅπως μέσα σὲ μεγάλο καζάνι ἀνέμιξε τὸν τρόπο ζωῆς, τὰ ἤθη καὶ τὶς γαμικὲς συνήθειες καὶ τὴν διατροφή. «Πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμένην προσέταξε ἡγεῖσθαι πάντας»∙ καὶ ὅρισε γιὰ ὅλους θεωρεῖν πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμένη. «Ἀκρόπολιν δὲ καὶ φρουρὰν τὸ στρατόπεδον, συγγενεῖς δὲ τοὺς ἀγαθούς, ἀλλοφύλους δὲ τοὺς πονηρούς»∙ ἀκρόπολη δὲ καὶ φρουρὰ τὸ στρατόπεδο, συγγενεῖς τοὺς καλοὺς καὶ ἐχθροὺς τοὺς πονηρούς.