Γαλλία, ἐπιβολὴ λιτότητος

Στὴν ἐπιβολὴ αὐστηρᾶς λιτότητος ὁδηγεῖται ἡ Γαλλία, καθὼς ἡ Ἐπιτροπὴ προειδοποίησε τὴν κυβέρνησή της, ὅτι ἐνδέχεται ἀπορρίψαι τὸν ὑποβληθέντα προϋπολογισμό της, ἐὰν δὲν προβεῖ σὲ περικοπὲς δαπανῶν ἐννέα δις εὐρώ∙ ὁ Ντουρὰν Μπαρόζο καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅπως καὶ ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος Πιὲρ Μοσκοβισί, συμφωνοῦν μὲ τὸ μέτρο, ὁπότε θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπορρίπτει τὸν προϋπολογισμὸ μεγάλης χώρας, καὶ μάλιστα τῆς Γαλλίας. Στὸ Παρίσι ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται ἀμήχανη καὶ περισσότερο ὁ πρόεδρος, διότι ἡ δημοτικότητά του εἶναι πολὺ χαμηλὴ καὶ δὲν πείθει τοὺς συμπατριῶτες του∙ ἡ ἀποδοχὴ ὅμως τῆς ἀπορρίψεως ἀποτελεῖ κόλαφο γιὰ τὴν κυβέρνηση καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δὲν διαθέτει περιθώρια ἐλιγμῶν, οὔτε μπορεῖ νὰ προβάλει ἀντιευρωπαϊκὲς θέσεις. Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι πλησιάζει ἡ ἐποχὴ γιὰ πολιτικὲς ἐξελίξεις, μὲ παραίτηση τοῦ προέδρου καὶ τὴν ἀνάδειξη ἄλλου. Ὁ νέος θὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες.