Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης καὶ τοῦ Χὸνγκ Κόνγκ∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 1,2603 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 136,7790 γιέν, ἐνῶ ἄνοδο σημείωσε ὁ χρυσός, 1207,50, καὶ τὸ πετρέλαιο ὁριακὴ μείωση, 92,45. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς συρρικνώσεως τῆς γερμανικῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς, κατὰ 5,7%, τὸν Αὔγουστο προκάλεσε ἀναστάτωση στὶς κεφαλαιαγορές, διότι φοβοῦνται γενικώτερη ὕφεση στὴν Εὐρωζώνη∙ ἀντιθέτως στὴν Κίνα δὲν ἔχει προκαλέσει ἀνησυχίες ἡ ἐλάχιστη ὑποχώρηση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς, ἐνῶ τὸ αἴσιο τέλος τῶν διαδηλώσεων στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ ἐνισχύει τὶς τάσεις σταθεροποιήσεως τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος. Στὶς Βρυξέλλες δὲν ἔχουν καταλήξει ὁριστικὰ γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς Γαλλίας, διότι ζυγίζουν τὶς οἰκονομικὲς ἀντιδράσεις, ἐνῶ ἡ ἀπόρριψη τοῦ Οὔγγου Ἐπιτρόπου γιὰ τὴν παιδεία ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου ὑποχρεώνουν τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ σὲ διορθωτικὲς κινήσεις. Ἡ αὐταρχικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας του εὐθύνεται.