Ἱσπανία, κροῦσμα ἔμπολα

Τὸ πρῶτο κροῦσμα ἔμπολα στὴν Εὐρώπη παρουσιάσθηκε στὴν Ἱσπανία, σὲ μία νοσοκόμα ἡ ὁποία περιέθαλψε δύο ἀσθενεῖς ἱερεῖς ἀπ’ τὴν Ἀφρική∙ ὁ τελευταῖος πέθανε στὶς 26 Σεπτεμβρίου καὶ μετὰ ἡ νοσοκόμα ἔφυγε σὲ ἄδεια, καὶ μὲ τὴν ἐπιστροφή της ἀσθένησε σοβαρά. Ἤδη ἔχει ἀπομονωθεῖ σὲ νοσοκομεῖο τῆς Μαδρίτης, ἐνῶ ἔχουν τεθεῖ σὲ ἀπομόνωση καὶ σὲ ἰατρικὲς ἐξετάσεις ὅσα πρόσωπα ἔχουν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μαζί της∙ οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς τῆς γηραιᾶς ἠπείρου ἔχουν τεθεῖ σὲ συναγερμό, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς μεταδόσεως τῆς νόσου. Ἡ ἐπώαση τοῦ ἰοῦ εἶναι ἐννέα μέρες καὶ ἀκόμη δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ διάγνωσή του σὲ νέα πρόσωπα. Κάποτε θὰ ἐρχόταν ἡ ἐπιδημία καὶ στὴν Εὐρώπη∙ ἡ προστασία ἀπὸ ὅσους ἔρχονται ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ προέχει.