Βουλή, σὲ ὑψηλοὺς τόνους

Ἡ συζήτηση στὴν Βουλή, γιὰ τὴν ψῆφο ἐμπιστοσύνης, ἄρχισε σὲ ὑψηλοὺς τόνους, καθὼς ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπέμεινε στὶς κατηγορίες του γιὰ τὴν ἀπουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στὸ Εὐρωσυμβούλιο τοῦ Μιλάνου, μὲ ἀντικείμενο τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας στὴν Εὐρώπη∙ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ἡ δημιουργία ἐντυπώσεων, διότι γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχει ἐπιχειρήματα στὴν κριτική του, ἐπειδὴ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια θεωρεῖται δεδομένη, ἀφοῦ καὶ τὸ ΔΝΤ ἀναγνωρίζει τὴν τεράστια πρόοδο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ προσωπικὴ ἀντιπαράθεση, Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Ἀλέξη Τσίπρα, θὰ δοθεῖ αὔριο, πρὶν ἀπ’ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συζητήσεως καὶ τὴν ψηφοφορία στὰ μεσάνυχτα∙ ἡ ἐμφάνιση τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν πιὸ δυναμικὴ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὸ ΔΝΤ, ἔχει τὸν ἀντίκτυπό της στὶς ἀγορές, μὲ τὴν αἰσθητὴ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων μας. Οἱ ἀρχικὲς ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὴν τρόϊκα αἴρονται ἀπὸ ὅλους.