Ἀκύρωση ἔργων ἀπορριμμάτων

Ἡ ἀκύρωση, τῶν τριῶν προγραμματισμένων ἔργων συλλογῆς ἀπορριμμάτων τῆς Ἀττικῆς, ἀπ’ τὴν περιφερειάρχη σὲ κάτι ἄλλο ἀποβλέπει κι ὄχι στὴν καλύτερη ἀξιοποίησή τους∙ ἡ περιφερειάρχης δὲν ἐξήγγειλε κάποιο ἐναλλακτικὸ πρόγραμμα, ὥστε σὲ συγκεκριμένο χρόνο νὰ ἐφαρμοσθεῖ καὶ νὰ ἀπορροφηθοῦν τὰ κονδύλια τοῦ ΕΣΠΑ. Ἀντιθέτως ἀκύρωσε τοὺς διαγωνισμοὺς καὶ ὑποσχέθηκε νέα μελέτη ἐξ ἀρχῆς, ὅταν οἱ ὑπάρχουσες χρειάσθηκαν εἴκοσι χρόνια γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους∙ φυσικά, τὸ θέμα θὰ κριθεῖ στὸ Περιφερειακὸ Συμβούλιο, ὅπου δὲν ἔχει πλειοψηφία καὶ οἱ δῆμοι τῆς Ἀττικῆς θὰ τὸ ἀπορρίψουν, διότι δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀντιμετωπίσουν πάλι τὰ βουνὰ μὲ σκουπίδα. Οἱ κακὲς γλῶσσες λένε ὅτι θυμήθηκε τὴν ἐμπειρία της στὸν φυλακσμένο ὑπουργὸ Ἀμύνης.