Ἐλαφρῶς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, ἀλλὰ ἐμφανῶς ἀποδυναμωμένες, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς ἐλπίζουν πολλὰ ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τοῦ Μιλάνου∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1.2652 δολλάρια καὶ 137,0030 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1220, ἐνῶ ὑποχώρησε κάπως τὸ πετρέλαιο, 91,48. Ἡ ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, γιὰ σταθεροποίηση τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας καὶ ἐπιδεινώσεως τῆς δυτικῆς, δὲν ἐπηρέασε μᾶλλον τὶς ἀγορές∙ ἀντιθέτως οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη, μὲ πρῶτο βῆμα ἀποφάσεις στὸ Μιλάνο, στὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὴν ἀπασχόληση, καὶ θὰ συνεχισθεῖ μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ. Τὸ Βερολίνο δείχνει ὅτι αἴρει τὶς ἐπιφυλάξεις του, διότι βλέπει ὅτι ἡ ὕφεση πλήττει καὶ τὴν γερμανικὴ οἰκονομία, μὲ κύρια αἰτία τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας∙ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ πιέζει γιὰ ἀποστολὴ Εὐρωπαίων γιὰ ἐπιτήρηση τῆς ἐκεχειρίας στὸ Ντόνετσκ.