ΔΝΤ, στασιμότης οἰκονομίας

Ἡ δυτικὴ οἰκονομία ὁδηγεῖται σὲ στασιμότητα ἢ ὑποχώρηση προβλέπει τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἐνῶ στὶς ἐκτιμήσεις του μειώνει τὴν ἀνάπτυξη στὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες∙ γιὰ τὴν Εὐρώπη προβλέπει στασιμότητα καὶ ὕφεση στὴν Γαλλία καὶ Ἰταλία, μὲ ἐλαφρὰ ἀνάπτυξη στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου ὁ Τζὰκ Λιοῦ ὁμολόγησε ὅτι, δὲν εἶναι σὲ θέση ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία ὁδηγῆσαι σὲ ἀνάπτυξη τὴν παγκόσμια. Εἶναι ἡ πρώτη ὁμολογία τῶν πραγματικῶν δυνατοτήτων τῆς Ἀμερικῆς, ἐνῶ γιὰ τὴν Κίνα προβλέπεται διατήρηση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως στὸ 7,5%. Γιὰ τὶς νότιες χῶρες τῆς Εὐρώπης προβλέπει ἐλαφρὰ ἀνάπτυξη, καὶ γιὰ Ἑλλάδα, 0,6%, μὲ 2,9% τὸ 2015, ἀλλὰ καὶ ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας στὸ 25,9% φέτος καὶ 23,8% τοῦ χρόνου∙ ἀναγνωρίζει τὴν δυναμικὴ πορεία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ ὕφεση 3,8% πέρυσι.