Νόμπελ λογοτεχνίας στὸν Γάλλο Μοντιανὸ

Ὁ Γάλλος λογοτέχνης Πατρὶκ Μοντιανὸ τιμήθηκε φέτος μὲ τὸ Νόμπελ λογοτεχνίας ἀπ’ τὴν Σουηδικὴ Ἐπιτροπή∙ ὁ Πατρὶκ Μοντιανό, 69 ἐτῶν, ἔχει γράψει πολλὰ μυθιστορήματα, μὲ μεγάλη κυκλοφορία στὴν χώρα του, ἐνῶ ἔχουν μεταφρασθεῖ ἀρκετὰ σὲ πολλὲς ξένες γλῶσσες. Ὁ συγγραφέας ἔχει καὶ κάποιες ἑλληνικὲς ρίζες, διότι ὁ πατέρας του κατάγεται ἀπ’ τὴν ἐβραϊκὴ κοινότητα τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπὸ ὅπου μετανάστευσε πρὶν τὸν πόλεμο∙ ἡ Γαλλία τιμάει τὸν λογοτέχνη της, ἄλλωστε εἶναι τὸ ἑνδέκατο Νόμπελ λογοτεχνίας γιὰ τὴν χώρα, τοὺς μεγαλύτερους ἀριθμοὺς παγκοσμίως. Ὁ Μοντιανὸ εἶναι γλαφυρὸς στὸ ὕφος του καὶ ζεστὸς στὴν πλοκή∙ ἡ μνήμη ἀναδύεται μέσα ἀπ’ τὰ ἔργα του, καθὼς παρουσιάζεται ἡ μοῖρα τῶν ἀνθρώπων ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῆς κατοχῆς, ἀναφέρει ἡ Γαλλικὴ Ἀκαδημία.