Τουρισμός, ἅλμα καὶ φέτος

Ὁ τουρισμὸς σημειώνει καὶ φέτος ἁλματώδη αὔξηση, τὴν μεγαλύτερη διεθνῶς, σὲ 21,5 ἑκατομμύρια τουρίστες καὶ 11,5 δις εὐρὼ ἔσοδα∙ οἱ διαπιστώσεις τῶν ξένων παρατηρητῶν εἶναι ἀρκετὰ καλές, καθὼς ὑπογραμμίζουν μὲ ἔμφαση τὴν ἐξαιρετικὴ βελτίωση τῆς ποιότητος τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν καὶ τὴν φιλοξενία τῶν κατοίκων. Σὲ δύο χρόνια ἡ χώρα μας ἐπέτυχε τὴν ἀλλαγὴ ἀπὸ ἀποδιοπομπαῖο τράγο ὅλων τῶν ἐντύπων σὲ πρώτη σὲ ποιότητα καὶ ταχύτητα ἐξυπηρετήσεως τῶν ξένων∙ εἶναι ἐμφανὴς ἄλλωστε καὶ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ ἡ διαφορά, ἀκόμη καὶ στὶς τουριστικὲς συνοικίες τῆς πρωτευούσης∙ ἡ ὁδὸς Ἀθηνᾶς ἔχει ἀλλάξει μὲ ὄμορφες καὶ περιποιημένες βιτρίνες, τακτοποιημένα εἴδη σὲ θῆκες καὶ συρτάτια κι ὄχι τὰ χύδην προβαλλόμενα προηγουμένως.