Κομπάνι, ἄμυνα τῶν Κούρδων

Οἱ Κοῦρδοι τοῦ Κομπάνι συνεχίζουν τὴν σθεναρή τους ἄμυνα ἀπέναντι στοὺς Τζιχαντιστές, παρά τὶς προβλέψεις τῶν παρατηρητῶν γιὰ κατάρρευσή τους∙ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἔκαναν καὶ ἀντεπίθεση στοὺς Ἰσλαμιστὲς καὶ τοὺς ἀπώθησαν στὰ ὅρια τῆς πόλεως∙ στὴν Τουρκία οἱ διαδηλώσεις ἐντείνονται καὶ ἡ κυβέρνηση κατέβασε τὰ θωρακισμένα στοὺς δρόμους τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μετὰ ἀπὸ 34 χρόνια καὶ πάλι, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μεγάλες πόλεις τοῦ Κουρδιστάν. Οἱ συγκρούσεις ὅμως συνεχίζονται καθημερινὰ καὶ οἱ νεκροὶ ἔφθασαν τοὺς 21, ἐνῶ κλιμακώνονται καὶ στὶς γερμανικὲς πόλεις μεταξὺ Κούρδων καὶ Σουνιτῶν διαδηλωτῶν, ὅπως στὸ Ἀμβούργο, τοὺς ὁποίους μετὰ δυσκολίας διαχώρισε ἡ γερμανικὴ Ἀστυνομία∙ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ κλιμακώνονται, ἀλλὰ μὲ περιορισμένες ἐπιπτώσεις, ἂν καὶ ἔχουν χάσει τὴν ἀρχική τους ἐπιθετικότητα οἱ ἄνδρες τοῦ χαλιφάτου. Στὴν περιοχὴ δημιουργεῖται νέα κατάσταση μὲ τὴν ἄμυνα τῶν Κούρδων, καθὼς πολὺ δύσκολα πλέον θὰ ἀρνηθοῦν τὴν κρατική τους ὀντότητα.