Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ συνέχισε τὴν βελτίωσή του στὰ 1,2775 δολλάρια καὶ 137,4040 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1227,50 καὶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 90,92. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ὑποχωρήσεως τῶν γερμανικῶν ἐξαγωγῶν, κατὰ 5,7%, τὸν Αὔγουστο, μὲ μόνο 1,2% τῶν εἰσαγωγῶν, προκάλεσε τὶς πωλήσεις στὶς ἀγορὲς οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀνοίξει ἀνοδικὰ τὸ πρωί∙ οἱ παρατηρητὲς ἀποδίδουν τὴν ὑποχώρηση, παρ’ ὅλο ὅτι τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα παρέμεινε ὑψηλό, 17,5 δις εὐρώ, στὶς διακοπὲς τοῦ Αὐγούστου, ἀλλὰ καὶ στὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, διότι, οἱ ἐξαγωγὲς πρὸς τρίτες χῶρες μειώθηκαν κατὰ 4,7%, ἐνῶ αὐξήθηκαν κατὰ 2% πρὸς τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ διαφωνία στὸ Εὐρωσυμβούλιο, μεταξὺ Γερμανίας καὶ Γαλλίας καὶ Ἰταλίας, γιὰ τὴν δημοσιονομικὴ πολιτικὴ μέτρησε ἐπίσης, ἂν καὶ ἀντισταθμίσθηκε ἀπ’ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας. Ἡ Εὐρωζώνη χρειάζεται ἐπειγόντως ἑνιαία φωνή.