Ἔμπολα, θωράκιση Εὐρωπαίων

Στὴν ἀποτελεσματικὴ θωράκιση τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀπέναντι στὴν ἐπιδημία ἔμπολα, ἀποβλέπει ἡ Ἐπιτροπὴ μὲ τὰ μέτρα ἐλέγχου καὶ προστασίας στὶς πύλες εἰσόδου της∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι οἱ σχέσεις τους μὲ τὴν Ἀφρικὴ εἶναι πολλαπλές, μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες Εὐρωπαίων νὰ ζοῦν καὶ νὰ ἐργάζονται στὶς τρεῖς ἀφτικανικὲς χῶρες, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε καὶ Λιβερία, ὅπου ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ ἔχει πάρει τὴν μορφὴ πανδημίας. Ὁ Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ διόρισε τρεῖς γραμματεῖς γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς ἀσθενείας καὶ τὸν συντονισμὸ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ∙ τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι, ἡ ἀνεπάρκεια τῶν κονδυλίων καὶ ὁ φόβος τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ γιὰ τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ, ἀφοῦ διαπιστώθηκε ὅτι καὶ ἀπὸ τὰ χρηστικὰ ἀντίκειμενα τοῦ ἀσθενοῦς μεταδίδεται σὲ ὅποιον τὰ χρησιμοποιήσει.