Οὐκρανία, συνέχιση μαχῶν

Οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται στὸ Ντόνετσκ, παρὰ τὴν ἐκεχειρία, μὲ ἀποτέλεσμα τοὺς ἑκατὸ νεκροὺς ἀπ’ τὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου∙ ἡ Μόσχα καταγγέλλει τὴν οὐκρανικὴ κυβέρνηση, ὅτι δὲν ἔχει συμμορφωθεῖ μὲ τὴν συμφωνία τοῦ Μίνσκ, γιὰ ἀπόσυρση τῶν βαρέων ὅπλων καὶ βάλλει συνεχῶς κατὰ τῆς πόλεως, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ θύματα νὰ εἶναι ἄμαχοι, ἐνῶ ἐπικαλεῖται καὶ ἀνακοινώσεις τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ἀπ’ τὶς οὐκρανικὲς δυνάμεις. Ἤδη ἡ Ὁλλανδία ἀνακοίνωσε ὅτι, μεταξὺ τῶν νεκρῶν τῆς ἀεροπορικῆς τραγωδίας, ἀνασύρθηκε ἕνας μὲ ἀντιασφιξιογόνο μάσκα στὸ πρόσωπό του, ὁπότε τίθεται πάλι τὸ αἴτημα τῆς δημοσιεύσεως τῶν συνομιλιῶν τοῦ ἀεροσκάφους μὲ τὸν πύργο ἐλέγχου τοῦ Κιέβου∙ ἡ οὐκρανικὴ κυβέρνηση δὲν δίδει στὴ δημοσιότητα τὶς συνομιλίες, ἐνῶ σιωποῦν καὶ οἱ Δυτικοί.