Κασουλίδης, συνομιλίες μὲ τὴν κυβέρνηση

Οἱ συνομιλίες μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, γιὰ τοὺς χειρισμοὺς στὸ Κυπριακό, γίνονται μεταξὺ τῶν δύο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν∙ ὁ Γιάννης Κασουλίδης ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀμέσου ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, μετὰ τὴν διακοπὴ τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν, ἐξ αἰτίας τῶν προκλήσεων τῆς Τουρκίας στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς Κύπρου. Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης εἶχε τηλεφωνικὴ συνομιλία μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ τὸ θέμα, ἀλλὰ τὶς λεπτομέρειες τοῦ θέματος καὶ τὶς διεθνεῖς προεκτάσεις του τὶς συζητοῦν οἱ δύο ὑπουργοί∙ ἡ Ἄγκυρα γνωρίζει ὅτι βρίσκεται σὲ δύσκολη θέση, διότι ἡ Εὐρώπη καὶ οἱ μεγάλες δυνάμεις ἀναγνωρίζουν τὰ δικαιώματα τῆς μεγαλονήσου. Ἄλλωστε ὁ Κύπριος πρόεδρος συζήτησε τὸ θέμα καὶ μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ πρωθυπουργό, γιὰ τὴν χάραξη ἑνιαίας πολιτικῆς στὴν συνορεύουσα μεταξύ τους ΑΟΖ.