Προσαρμογὴ ἀντιπολιτεύσεως

Τὴν προσαρμογή της στὴν πολιτικὴ πραγματικότητα, μὲ σοβαρὲς ἐσωτερικὲς ἀναταράξεις, ἐπιχειρεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς εἶχε ἐλπίσει πολλὰ ἀπ’ τὴν προηγηθεῖσα πόλωση∙ ἡ ψῆφος ἐμπιστοσύνης τῆς Βουλῆς πρὸς τὴν κυβέρνηση ἦταν ἀναμενόμενη, ἀλλὰ ἤλπιζαν στὴν Κουμουνδούρου ὅτι θὰ διατηροῦσαν τὴν πολωτικὴ ἀντιπαράθεση καὶ στὸ τριήμερο τῶν συζητήσεων. Ἡ ἀπογοητευτικὴ παρουσία τοῦ προέδρου τους καὶ ἡ ἐξέλιξη σὲ μπούμερανγκ τῶν καταγγελιῶν γιὰ παρεμβάσεις ἡμετέρων ἔχουν ἀνάψει τὰ αἵματα στὴν Κουμουνδούρου∙ ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα ἐξαπολύει δριμύτατη κριτικὴ κατὰ τῆς προεδρικῆς ὁμάδος, ὅτι ἐνεργεῖ σπασμωδικὰ καὶ χωρὶς σὲ βάθος ἀνάλυση τῶν γεγονότων καὶ χωρὶς διερεύνηση τῶν προεκτάσεων ἑκάστης καταγγελίας. Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους, ὅτι ὁ πρώην πρόεδρός τους εἶναι ὁ κύριος διαμεσολαβητὴς τῶν καναλαρχῶν καὶ τῶν ἑταιρειῶν πετρελαίου, γιὰ τὴν προώθηση τῶν σχετικῶν τροπολογιῶν∙ ἡ διαρροὴ στὸν τύπο τῶν σχετικῶν στοιχείων εἶναι πολὺ εὔκολη, καὶ ἡ κυβέρνηση τὶς κρατάει ὡς χρυσὴ ἐφεδρεία.