Τζιχαντιστές, Παλαιστίνη

Ἡ πολιορκία τῆς Κομπάνι ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστὲς συνεχίζεται, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντίσταση τῶ ν Κούρδων παραμένει σθεναρή, παρὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ 40% τῆς πόλεως∙ ἡ κατάσταση ἔχει σταθεροποιηθεῖ, ἂν καὶ δὲν ἀποκλείονται ἐκπλήξεις, καθὼς ὁ τουρκικὸς στρατὸς παραμένει ἀπαθὴς στὰ σύνορα, μὲ μόνους τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς σὲ ἐνίσχυση τῶν πολιορκουμένων. Στὸ Ἰρὰκ οἱ μάχες στὸ μέτωπο ἔχουν διακοπεῖ πρὸς τὸ παρόν, ἀλλὰ οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις συνεχίζονται στὴν Βαγδάτη καὶ ἄλλες πόλεις∙ ὁ πόλεμος δείχνει ὅτι θὰ διαρκέσει ἐπὶ μακρόν. Στὴν Γάζα οἱ Ἀμερικανοὶ δείχνουν ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀνοικοδόμησή της, ἀφοῦ ἐπέτρεψαν τὴν καταστροφή της μὲ τοὺς ἰσραηλινοὺς βομβαρδισμοὺς πεντήκοντα ἡμερῶν∙ στὴν διάσκεψη τοῦ Καΐρου γιὰ τὴν ἀνοικοδόμησή της προσέφεραν 212 ἑκατομμύρια δολλάρια, ἐνῶ τὸ Κατὰρ ἕνα δις καὶ ἄλλοι μικρότερα ποσὰ γιὰ τὰ ἀπαραίτητα τέσσερα δις. Στὴν προσέλκυση τῶν Σουνιτῶν, ἀπέναντι στὸ χαλιφάτο, ἀποβλέπει ἡ ὄψιμη γενναιοδωρία τους.