Εὐρωζώνη, θετικὰ βήματα

Μετὰ τὴν Κριστὶν Λαγγκὰρντ καὶ ὁ Γιοῦρεν Ντισλαμπλάουμ, δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει κάνει πολλὰ θετικὰ βήματα γιὰ τὸ τέλος τῶν μνημονίων, καὶ ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση τῶν σχετικῶν διαπραγματεύσεων προβλέπεται γιὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους∙ δηλαδή, ὅπως τὰ προδιέγραψε τὴν Παρασκευὴ στὴ Βουλὴ ὁ πρωθυπουργός. Τὰ εὐνοϊκὰ αὐτὰ σχόλια ἐπιτρέπουν στὴν κυβέρνηση τὴν ἐξαγγελία τῶν ἀναπτυξιακῶν μέτρων, ὅπως οἱ ἑκατὸ δόσεις γιὰ τὰ χρέη τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων σὲ ἐφορίες καὶ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ τὴν κατάργηση τοῦ πόθεν ἔσχες στὶς ἀγοραπωλησίες ἀκινήτων, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκοδομῆς∙ οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀγορᾶς εἶναι θερμότατες, καθὼς προβλέπεται ὅτι δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις θὰ ξαναρχίσουν τὶς ἐργασίες τους, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν μείωση τῆς ἀνεργίας. Στὸ Γιούρογκρουπ ἄλλωστε ἔχει πολὺ περισσότερα προβλήματα, μὲ τὴν Γαλλία καὶ Ἰταλία, καὶ μόνο δευτερευόντως συζητήθηκε τὸ ἑλληνικὸ θέμα∙ δὲν τὸ θεωροῦν ἐπεῖγον.