Ψηφιδωτὸ τῆς Ἀμφιπόλεως

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ψηφιδωτοῦ στὸν τάφο τῆς Ἀμφιπόλεως ἐπιβεβαιώνει, καὶ μόνο αὐτό, τὴν μακεδονικότητα τοῦ μνημείου καὶ τὴν ὑψηλὴ τέχνη του∙ ὁ Πλούτων μᾶλλον ὁδηγεῖ τὸ ἅρμα, μὲ τὸν Ἑρμῆ προπομπὸ καὶ τὰ ἄλογα σὲ ρυθμὸ καλπασμοῦ. Ἡ Κατερίνα Περιστέρη δικαιώνεται πλήρως κι ἀπομένει νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ πραγματικὸς τάφος, μὲ τὸ ὄνομα τοῦ νεκροῦ καὶ τὴν ὑπόλοιπη διακόσμηση∙ φυσικά, ἀπομένει καὶ ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ὑπολοίπου ψηφιδωτοῦ, γιὰ τὸ ποιὰ ἢ ποιὸς εἶναι ὁ ἄλλος στὸ ἅρμα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κεντρικοῦ του μέρους∙ ἡ Μακεδονία μᾶς ἐκπλήσσει σὲ κάθε γωνιά της, ὅπως εἶπε καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἀλλὰ περισσότερο μὲ τὴν τελειότητα τῆς τέχνης της.