Σκηνὴ ναρκωτικῶν στὸ ΕΚΠΑ

Στὴν Πανεπιστημιούπολη βρέθηκε μόνιμη σκηνὴ στὸ πάρκο της, μὲ τροφίμους της ἐξωπανεπιστημιακοὺς καὶ μὲ σκοπό τους τὴν πώληση ναρκωτικῶν∙ ἐπὶ χρόνια ἦταν ἡ σκηνὴ ἐκεῖ καὶ ὁ προηγούμενος πρύτανις τὴν ἀνεχόταν καὶ δὲν ἔκανε τίποτε, παρὰ τὶς καταγγελίες πολλῶν καθηγητῶν καὶ φοιτητῶν∙ συμπλήρωναν τὴν ἀριστερωσύνη τοῦ πρυτάνεως, μὲ τὶς γνωστὲς ἐπιδόσεις του πρὸ διετίας, ὅταν κρινόταν ἡ ἀξιολόγηση στὰ ἀνώτατα πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα. Στὴν συνέχεια ἀποκαλύφθηκαν οἱ σχέσεις του μὲ τὴν Κουμουνδούρου καὶ τὰ κυκλώματά της∙ μόνο του ἔρχεται τὸ συμπέρασμα, ὅτι τὶς διασυνδέσεις της μὲ τὸν ὑπόκοσμο καὶ τὴν τρομοκρατία ὑπηρετοῦσε ὁ γελοιοδέστατος διαστρεβλωτὴς τοῦ Ἰουλιανοῦ∙ ὁ νέος πρύτανις διέλυσε τὴν σκηνὴ καὶ ἐξαφανίσθηκαν τὰ αἴσχη.