Αὐτὸς ἐστεφανωμένος πρῶτος

Ὁ γάμος τῶν ἑκατὸ Περσίδων εὐγενῶν καὶ τῶν ἑκατὸ Μακεδόνων καὶ Ἑλλήνων σὲ μία χρυσώροφο σκηνὴ σήμανε τὴν ἑνοποίηση τῶν δύο πολιτισμῶν, ἢ μᾶλλον τὴν ἔνταξη τῶν κατακτημένων λαῶν στὸν ἑλληνικὸ τρόπο ζωῆς∙ πέτυχε στὴν προσπάθειά του αὐτὴ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ οἱ ξένοι ἀποδέχθηκαν προθύμως τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, ὅσο κανένας ἄλλος κατακτημένος λαὸς στὴν ἱστορία. «Αὐτὸς ἐστεφανωμένος πρῶτος ἀναμέλπων τὸν ὑμέναιον»∙ αὐτὸς πρῶτος στεφανωμένος τραγωδοῦσε τὸν ὑμέναιον. «Ὥσπερ φιλοτήσιον ἐπᾴδων μέλος εἰς κοινωνίαν συνιοῦσι τοῖς μεγίστοις καὶ μεγαλωτάτοις γένεσι»∙ ὅπως σὲ φιλία καὶ ἀγάπη τραγουδώντας τὸν ἀνάλογο σκοπὸ καὶ συνενώνοντας σὲ μία κοινωνία τὰ μεγαλύτερα καὶ ὀνομαστότερα γένη. «Πασῶν δὲ νυμφαγωγὸς ἅμα καὶ πατὴρ καὶ ἁρμοστὴς κατὰ ζυγὰ συνῆπτεν»∙ σὲ ὅλα ἦταν ὅπως ὁ προξενητὴς καὶ ταυτοχρόνως ὁ πατέρας καὶ ὁ ἄρχοντας στὰ ἑνωμένα ζευγάρια. Πρότυπο ἔγινε ἡ τελετὴ αὐτὴ γιὰ δεκάδες χιλιάδες ἄλλους γάμους.