Κομπάνι, ἀντοχὴ Κούρδων

Οἱ Κοῦρδοι ἀποδεικνύονται σκληροὶ πολεμιστὲς καὶ ἀντέχουν στοὺς Ἰσλαμιστὲς ἐπὶ τρεῖς ἑβδομάδες, στὰ στενὰ τῆς πόλεως, καὶ παρὰ τὴν ἀδιαμφησβήτητη ὑπεροπλία τῶν Τζιχαντιστῶν∙ ὁ πόλεμος προσλαμβάνει ἄλλες διαστάσεις, ἐπειδὴ κινητοποιεῖται ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη καὶ τὸ χαλιφάτο δείχνει ὅτι ἀγγίζει στὸ μέγιστο τῶν δυνατοτήτων του. Ἡ Τουρκία ὅμως διέψευσε τὶς πληροφορίες ὅτι ἔδωσε ἄδεια γιὰ τὴν χρήση τῆς βάσεως Ἰτσερλίκ, παίζοντας μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς γιὰ ἀνταλλάγματα∙ δέχθηκεμόνο τὴν ἐκπαίδευση Σύριων ἀντιισλαμιστῶν στὸ ἔδαφός της. Στὸ Κάιρο οἱ προσφορὲς γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Γάζας ἀνῆλθαν σὲ 5,4 δις δολλάρια, ἀπὸ τὰ τέσσερα τοῦ στόχου, καθὼς ὅλοι τώρα ἐμφανίζονται εὐαίσθητοι ἀπέναντι στὰ δεινὰ τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ∙ ἀπὸ τὸ ποσὸ αὐτό, τὰ μισὰ θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν Γάζα καὶ τὰ ὑπόλοιπα γιὰ τὴν Δυτικὴ ὄχθη. Τὸ Παλαιστινιακὸ κράτος ἀποκτᾶ ἔτσι γιὰ πρώτη φορὰ ἀρκετὰ μεγάλη οἰκονομικὴ ἄνεση καὶ προβολή.