Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ καλύτερο κλίμα στὴν Ἀσία καὶ ἐπιφυλακτικὸ στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2691 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 136,1630 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἀνέβηκε, 1228, καὶ τὸ πετρέλαιο ἔπεσε, 88,29. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ μεγάλου ἐμπορικοῦ πλεονάσματος στὴν Κίνα, 31 δις δολλάρια τὸν Σεπτέμβριο, μετὰ τὸ ἀκόμη μεγαλύτερο, 48, τὸν Αὔγουστο, προκάλεσε ἀναπτέρωση τῆς αἰσιοδοξίας στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία, ὅπως καὶ οἱ συμφωνίες τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ στὴν Μόσχα, μὲ τὸν Ρῶσο ὁμόλογό του, γιὰ τὴν διάθεση 24 δις δολλαρίων στὴν Ρωσία, μὲ τὴν μορφὴ δανεισμοῦ τῶν κεντρικῶν τους τραπεζῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀνοικτὸ δανεισμὸ τῆς κινεζικῆς τραπέζης Ἐξαγωγῶν-Ἐξαγωγῶν πρὸς τὴν ἀντίστοιχη ρωσική∙ τὸ Πεκῖνο ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση γιὰ κάλυψη τῶν ρωσικῶν ἀναγκῶν σὲ ἀγροτικὰ προϊόντα, ἀλλὰ καὶ σὲ δημόσιο δανεισμό, μέχρι τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς κεφαλαιαγορᾶς του. Τὴν ἀλληλεγγύη της ἐπαναλαμβάνει ἡ Κίνα.