Ἔμπολα, λάθη Ἀμερικανῶν

Σὲ λάθη τῶν ἀμερικανικῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν ἀποδίδεται τὸ δεύτερο κροῦσμα ἔμπολα στὸ Ντάλλας τοῦ Τέξας∙ ἡ νοσοκόμα ἰσχυρίζεται, ὅτι φοροῦσε τὴν προστατευτικὴ στολὴ κατὰ τὴν παρακολούθηση τοῦ θανόντος ἀσθενοῦς, ἀλλὰ ὁ ἔλεγχος ἀπέδειξε ὅτι ὑπῆρξαν κενὰ στὴν προστασία της. Ἡ νοσοκόμα ἔχει τεθεῖ σὲ ἀπομόνωση, ὅπως καὶ τὰ πρόσωπα τοῦ περιβάλλοντός της, ἐνῶ φρουρεῖται καὶ ἡ οἰκία της∙ οἱ ἀρχὲς δείχνουν ὅτι ἀφυπνίσθηκαν καὶ αὐξάνουν τοὺς ἐλέγχους στὰ ἀεροδρόμια, ἐνῶ στὶς τρεῖς ἀφρικανικὲς χῶρες, καὶ περισσότερο στὴν Λιβερία, ἡ κατάσταση εἶναι τραγική. Οἱ ἐλλείψεις σὲ κλίνες καὶ φάρμακα εἶναι τεράστιες καὶ πολλοὶ ἀσθενεῖς πεθαίνουν στοὺς διαδρόμους, ἐνῶ χιλιάδες μικρὰ παιδιὰ κυκλοφοροῦν ἔρημα στοὺς δρόμους, γιατὶ ἔχουν χάσει καὶ τοὺς δύο γονεῖς τους καὶ κανεὶς δὲν τὰ συμμαζεύει.