Εὐρωαμερικανικὴ συμφωνία

Σὲ πολλὲς δεκάδες εὐρωπαϊκὲς πόλεις, ἀπ’ τὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Γερμανία, μέχρι τὴν Γαλλία, Ἰταλία καὶ Ἱσπανία, ὀργανώθηκαν τὸ Σαββατοκύριακο μεγάλες διαδηλώσεις κατὰ τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς∙ οἱ διαδηλωτὲς κατήγγειλαν ὅτι, ἡ συμφωνία θὰ προκαλέσει σοβαρὲς ζημίες στὰ προϊόντα τους, ὅπως εἶναι τὰ πουλερικά, τὰ ὁποῖα ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπιδοτοῦνται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οἱ διαδηλώσεις ὀργανώθηκαν, διότι κυκλοφόρησαν πληροφορίες, ὅτι ἡ σημερινὴ Ἐπιτροπή, τὴν παραμονὴ τῆς παραδόσεως τῆς ἐξουσίας της, ἑτοιμάζεται νὰ κλείσει τὴν συμφωνία, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τους, ὄχι μόνο τῶν ἀγροτικῶν ὀργανώσεων, ἀλλὰ καὶ πολλῶν βιομηχανικῶν, οἱ ὁποῖοι καταγγέλλουν τοὺς ἁρμοδίους Ἐπιτρόπους γιὰ ἐνδοτικὴ τάση. Οἱ διαδηλώσεις ἦταν μαζικὲς καὶ αὐτὸ προκάλεσε ἔντονο προβληματισμὸ στὶς Βρυξέλλες καὶ ἀνάθεση τοῦ θέματος πλέον στὴν νέα Ἐπιτροπή.