ΑΟΖ, ὑπογραφὴ στὸ Κάιρο 9 Νοεμβρίου

Στὶς 9 Νοεμβρίου θὰ γίνει στὸ Κάιρο ἡ διάσκεψη κορυφῆς, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ὁριοθετήσεως τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης τῶν τριῶν χωρῶν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ Ἀμπντὲς Φατὰχ Ἀλσίσυ θὰ προδώσουν στὴν ὑπογραφὴ τὴν ἰδιαίτερη βαρύτητα. Οἱ λεπτομέρειες ἔχουν συμφωνηθεῖ ἀπ’ τὴν συνάντηση τῶν τριῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν στὴν Νέα Ὑόρκη τὸν περασμένο μῆνα∙ οἱ τρεῖς χῶρες, μὲ τὴν συμφωνία τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ Λιβάνου γίνονται οἱ ἐγγυητὲς στὴν εὐαίσθητη περιοχή. Οἱ τουρκικὲς προκλήσεις στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ θεωροῦνται ἀκριβῶς ὡς κινήσεις ἀντιπερισπασμοῦ, ἀλλὰ φοβοῦνται τὶς διεθνεῖς ἀντιδράσεις καὶ προβαίνουν σὲ μετρημένες κινήσεις∙ ἡ ἐξέγερση τῶν Κούρδων καὶ ὁ πόλεμος τῶν Ἰσλαμιστῶν εἶναι πολὺ σοβαρώτερα προβλήματα.