Δεδομένη προεδρικὴ ἐκλογὴ

Στὴν ἐνίσχυση τῶν δυνάμεων ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τὸν Φεβρουάριο ὁδηγεῖ τελικὰ ἡ πόλωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ οἱ περισσότεροι ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς δηλώνουν ὅτι θεωροῦν τὴν κίνηση ὡς καθαρὸ ἐκβιασμό τους καὶ αὐξάνουν τὶς ἀποστάσεις τους ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, ὁ ὁποῖος ἀπόμεινε μόνο μὲ τὸν Καμμένο γιὰ σύμμαχο, ἀλλὰ μὲ τοὺς περισσότερους βουλευτές του σὲ ἀπόσταση ἀσφαλείας ἀπ’ τὶς θέσεις του. Ἡ σύνεση τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀπαίτηση τῆς ἀγορᾶς γιὰ σταθερότητα καὶ συνέχιση τῆς ἀναπτυξιακῆς πορείας μας, εἶναι τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς κυβερνήσεως∙ οἱ καταστροφολόγοι τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὴν κοινὴ γνώμη, διότι τοὺς βαρέθηκε μὲ τὶς καθημερινὲς προβλέψεις τους γιὰ χρεωκοπία. Ἄλλωστε ἡ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος σὲ 2,5 δις εὐρὼ τὸ ἐννεάμηνο, παρὰ τὴν μία δόση τοῦ ΕΝΦΙΑ, σημαίνει ὅτι λύονται τὰ χέρια τῆς κυβερνήσεως γιὰ ἀποκατάσταση καὶ ἄλλων ἀδικιῶν τῆς τετραετίας.