Ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ὑποχώρηση τῆς Γουὼλ Στρήτ∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε στὰ 1,2652 δολλάρια καὶ 135,1610 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 87,75, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1233. Στὸ Τόκυο ἡ πτώση ἦταν μεγαλύτερη, ἐνῶ στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἔφθασε τὸ 5%, λόγῳ ἀνησυχιῶν γιὰ πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ στὴν Εὐρώπη ἡ πτώση ἦταν μικρότερη, ὅπως καὶ στὴν Σαγκάη καὶ στὴν Μόσχα. Οἱ πρωθυπουργοὶ Κίνας καὶ Ρωσίας ὑπέργραψαν σειρὰ συμφωνιῶν, πέραν τοῦ δανείου μεταξὺ τῶν δύο κεντρικῶν τραπεζῶν ὕψους 24 δις δολλαρίων, τῶν διευκολύνσεων μὲ τὶς τράπεζες εἰσαγωγῶν-ἐξαγωγῶν καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, γιὰ τὴν ἄμεση κατασκευὴ τῶν γρήγορων τραίνων Μόσχας, Καζάν, τοῦ σχεδιασμοῦ γιὰ τὴν γραμμή, Πεκίνου, Μόσχας, καὶ γιὰ τὴν δημιουργία κοινῶν κέντρων ψηφιακῶς τεχνολόγιας, γιὰ διευκόλυνση τῶν νεοφυῶν ἐπιχειρήσεων∙ οἱ δύο χῶρες θέτουν τὶς βάσεις γιὰ τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ’ τὴν δυτικὴ τεχνολογία.