Γαλλία, Νόμπελ οἰκονομίας

Ἡ Γαλλία κέρδισε τὸ δεύτερο βραβεῖο Νόμπελ φέτος, τῆς οἰκονομίας στὸν καθηγητὴ Οἰκονομικῶν Ζὰν Τιρὸλ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τουλούζης, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς λογοτεχνίας τὴν περασμένη ἑβδομάδα∙ ὁ 61ενὸς ἐτῶν καθηγητὴς δὲν εἶναι πολὺ γνωστὸς διεθνῶς, ἀλλὰ ἔχει εἰδικευθεῖ στὶς ἔρευνες τῆς ἀγορᾶς στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ καὶ στὴν ἀνάδειξη τῶν μονοπωλίων τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν τῆς ἠλεκτρονικῆς βιομηχανίας. Οἱ μελέτες του αὐτὲς ἀποτέλεσαν τὸ κριτήριο γιὰ τὴν βράβευσή του ἀπ΄ τὴν Σουηδικὴ Ἐπιτροπή∙ εἶναι ὁ νεώτερος σὲ ἡλικία μὲ βραβεῖο Νόμπελ οἰκονομίας καὶ ὁ πρῶτος μόνος βραβευμένος, διότι ἡ Ἐπιτροπὴ τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ μοίραζε σὲ δύο ἢ τρεῖς οἰκονομολόγους. Στὴν περίοδο τῆς βαθειᾶς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς κρίσεως τῆς χώρας, τὰ βραβεῖα προσφέρουν κάποια ἀνακούφιση στὸν γαλλικὸ λαό.