Σαμαρᾶς, μένος διαλύσεως

Γιὰ ἀκατάσχετο μένος ὑπονομεύσεως τῆς ὁμαλότητος, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας, κατηγόρησε ὁ πρωθυπουργὸς τὸν ΣΥΡΙΖΑ κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἀνακάμψεως ἀναγνωρίζονται ἀπὸ ὅλους καὶ ὅτι μόνο οἱ ἀγορὲς ἐπισημαίνουν τὸν πολιτικὸ κίνδυνο ἀποσταθεροποιήσεως. Ὁ στόχος τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἡ ἀνακοπὴ τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν κρίση τοῦ 2010∙ ἐπιδιώκει τὶς ἐκλογὲς τώρα, διότι γνωρίζει ὅτι σὲ λίγους μῆνες θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ γι’ αὐτόν. Ὁ πρωθυπουργὸς ζήτησε ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς του νὰ συνεχίσουν ἀπερίσπαστοι τὸ ἔργο τους καὶ παρέθεσε τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, στὰ 2,8 δις εὐρὼ καὶ τὴν ἀνάπτυξη στὸ 1% περίπου, τὰ ὁποῖα παρέχουν τὴν ἄνεση καὶ νέων φοροελαφρύνσεων πρὸς τὰ χαμηλότερα στρώματα. Ἡ κυβέρνηση συνεχίζει ἀταλάντευτη τὴν πολιτική της, κατέληξε ὁ πρωθυπουργός.