Τῆς Μηδικῆς εὐτελεστέραν

Ὁ Ἀλέξανδρος φόρεσε περσικὰ ροῦχα, μὲ σκοπὸ τὴν ἀφομοίωση τῶν δύο πολιτισμῶν καὶ τὴν ἀνάμιξη τῶν φυλῶν καὶ ὄχι ὡς πρόθεση μιμήσεως τοῦ περσικοῦ θρόνου∙ οἱ Μακεδόνες ἀντέδρασαν, καὶ εἶχαν δίκαιο, ἀλλὰ ἀργότερα κατάλαβαν τὸ τί σήμαινε ἡ πολιτική του. «Πρὸς τοῦτον ἀποβλέπων τὸν κόσμον Ἀλέξανδρος οὐ τὴν ἐσθῆτα προσήκατο τὴν Μηδικήν»∙ πρὸς τὸν κατακτημένο κόσμο ἀποβλέπων ὁ Ἀλέξανδρος δὲν χρησιμοποίησε τὴν Μηδικὴ ἐσθῆτα. «Ἀλλὰ τὴν Περσικὴν πολλῷ τῆς Μηδικῆς εὐτελεστέραν οὖσαν»∙ ἀλλὰ τὴν Περσικὴ ἡ ὁποία ἦταν πολὺ πιὸ εὐτελὴς ἀπ’ τὴν Μηδική. «Τὰ γὰρ ἔξαλλα καὶ τραγικὰ τοῦ βαρβαρικοῦ κόσμου παραιτησάμενος, οἷον τιάραν καὶ κάνδυν καὶ ἀναξυρίδας»∙ διότι τὶς προκλητικὲς καὶ πορφυρὲς διακοσμήσεις τοῦ βαρβαρικοῦ κόσμου τὶς ἄφησε, ὅπως τὴν τιάρα, τὸν βασιλικὸν πῖλον, τὸ πολυτελὲς ἐπανοφόρι, τὴν κάνδυν, καὶ τὴν βασιλικὰ βράκα, τὰς ἀναξυρίδας. Ἀρνήθηκε τὴν ὑπερβολικὴ πολυτέλεια τῶν ἀνατολικῶν αὐλῶν στὴν ἐμφάνισή του.