Κομπάνι σὲ Στάλινγκραντ

Σὲ Στάλινγκραντ γιὰ τὸ χαλιφάτο μετατρέπεται τὸ Κομπάνι, μὲ τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση τῶν ὀλίγων Κούρδων μαχητῶν καὶ τὴν ἀπώθηση τῶν Τζιχαντιστῶν ἀπ’ τὸ κέντρο τῆς πόλεως καὶ τὸ δυτικὸ λόφο της, ἐνῶ καλοῦν οἱ Ἀμερικανοὶ σὲ βοήθεια τοὺς Ρώσους γιὰ τὴν συνεργασία μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν Συρία∙ ὁπωσδήποτε οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἔπαιξαν σημαντικὸ ρόλο, ἀλλὰ τὸ πεζικὸ πάντοτε ἐκκαθαρίζει τὴν κατάσταση. Στὴν σύσκεψη τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἐπιτελείων τῶν συμμάχων συμφωνήθηκε ἡ ἔνταση τῶν βομβαρδισμῶν, ἀλλὰ δὲν βρῆκαν κοινὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἀποστολὴ χερσαίων δυνάμεων∙ καμμία χώρα δὲν ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη ἐμπλοκῆς της σὲ νέο πόλεμο στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ παραμένει ἡ ἐχθρότης τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν κατὰ τῆς Συρίας. Ἀλλά, χωρὶς τὴν βοήθεια τοῦ συριακοῦ καὶ τοῦ ἰρανικοῦ στρατοῦ, δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ἡ ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν∙ εἶναι οἱ μόνες χῶρες μὲ ἀξιόμαχες χερσαῖες δυνάμεις στὴν περιοχή.