Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς δυτικὲς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, ἀλλὰ στὴν Ἀσία ἦταν ἀνοδικὲς μέχρι σταθεροποιητικές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2673 δολλάρια καὶ 135,5025 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν χρυσός, 1223,50, καὶ πετρέλαιο, 84,34. Οἱ πωλητὲς ἐπικράτησαν στὴν Δύση, κυρίως λόγῳ τῆς διαφωνίας Γερμανίας καὶ Γαλλίας γιὰ τὰ δημοσιονομικὰ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν Ἰταλία ὡς συνεπίκουρο∙ πάντως ὁ Κινέζος καὶ Ἰταλὸς πρωθυπουργὸς ὑπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας, ὕψους δέκα δις εὐρώ, καθὼς ὁ Λὶ Τσικιὰνγκ βρίσκεται στὴν Ρώμη γιὰ ἐπίσημη ἐπίσκεψη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἰνδικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεια Indigo, ὑπέγραψε συμφωνία γιὰ τὴν 250 Airbus, τύπου A320neo, ὕψους 20 δις εὐρώ∙ ἡ παραγγελία θεωρεῖται τονωτικὴ ἔνεση γιὰ τὴν γαλλικὴ οἰκονομία στὶς δυσκολίες της. Τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν πρωταγωνιστεῖ σὲ πτώση, περίπου 6% καὶ χθές, γιὰ δεύτερη μέρα μὲ μαζικὲς πωλήσεις, ἐνῶ αὐξάνονται καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων∙ οἱ κερδοσκοπικὲς πιέσεις κλιμακώνονται ἀπὸ πολλὲς πλευρές.