Τέξας, νέο κροῦσμα ἔμπολα

Στὸ Ντάλλας τοῦ Τέξας σημειώθηκε δεύτερο κροῦσμα ἔμπολα, σὲ νοσηλεύτρια τοῦ νοσοκομείου ἡ ὁποία νοσήλευε τοὺς δύο ἄλλους ἀσθενεῖς∙ οἱ συνθῆκες προσβολῆς της εἶναι περίεργες καὶ ἀποδίδονται στὴν ἀνεπάρκεια τῶν μέτρων προστασίας στὴν χώρα, ἐνῶ ὁ συναγερμὸς διεθνῶς παραμένει στὸν ὕψιστο βαθμό. Οἱ χῶρες μὲ ἄμεση ἐπικοινωνία μὲ Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε, Γουιάννη, λαμβάνουν ἔκτακτα μέτρα, διότι ἡ μετάδοση γίνεται κυρίως μὲ τοὺς ἐπιβάτες ἀεροπλάνων, διότι δὲν ἔχουν μεσολαβήσει καὶ οἱ ἡμέρες ἐπωάσεως τοῦ ἰοῦ∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα εἶχε χθὲς τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἡγέτες τῶν μεγάλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν γιὰ τὸν ἔμπολα καὶ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ διεθνὴς συνεργασία κρίνεται ἀπαραίτητη στὸν μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμό, διότι φοβοῦνται τήν, πέραν τῆς Ἀφρικῆς, ἀνεξέλεγκτη μετάδοση τοῦ ἰοῦ.