Στήριξη, Εὐρώπης καὶ Κίνας

Ἡ αὐτονόητη στήριξη ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, στὴ διαδικασία ἐξόδου ἀπ’ τὰ μνημόνια, συμπληρώνεται ἀπ’ τὸ ἐνεργέστατο ἐνδιαφέρον τῆς Κίνας γιὰ τὴν διακίνηση τῶν ἐμπορευμάτων της μέσῳ τῆς χώρας μας, μὲ τὴν πραγματοποίηση πολλῶν ἐπενδύσεων, καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις∙ τὸ ἀρνητικὸ κλίμα ἔχει ἀντιστραφεῖ, παρὰ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συναντήθηκε στὸ Μιλάνο μὲ τὸν Λὶ Κιτσιάνγκ, ὁ ὁποῖος ὑπογράμμισε ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος πρωθυπουργὸς ποὺ συναντᾶ στὴν Εὐρωασιατικὴ Διάσκεψη, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὡς πύλης εἰσόδου στὴν Εὐρώπη, ὅπως καὶ τὰ ἀεροδρόμια, τοὺς σιδηροδρόμους καὶ τὶς σπάνιες γαῖες∙ οἱ Κινέζοι ἔχουν σχεδὸν τὴν ἀποκλειστικότητα τῆς παραγωγῆς τῶν πολυτίμων αὐτῶν μετάλλων καὶ ἔχουν ἀρχίσει ἔρευνες γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀποθεμάτων μας. Ἡ συντονισμένη καταστροφολογία εἶχε μικρὰ διάρκεια, διότι δὲν ἔχει καμμία ἀπήχηση στὸν εὐρύτερο κόσμο τῆς οἰκονομίας μας.