Διαμόρφωση νέας δυναμικῆς

Τὴν προσαρμογή του στὴν νέα πολιτικὴ δυναμικὴ ἐπιχειρεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μετὰ τὴν οἰκτρὰ ἀποτυχία τῆς πολώσεως∙ τὰ στελέχη του ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ξέρουν τίποτε γιὰ τὶς καταγγελίες περὶ κουμπαρᾶ, ἐνῶ χαμηλώνουν τοὺς τόνους γιὰ τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὰ μνημόνια, διότι βλέπουν ὅτι ἀποτυγχάνει καὶ ἡ ἐπίθεση τῆς κερδοσκοπίας. Μεγάλο μέρος τῆς κοινῆς γνώμης πιστεύει πλέον ὅτι εἶναι ἀγαστὴ ἡ συμπόρευση τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ ἀπόλυτη ταύτιση μαζί τους∙ οἱ πιέσεις στὸ Χρηματιστήριο ἐκτονώνονται, ἀλλὰ δὲν ἔφθασαν στὴν πραγματικὴ οἰκονομία, διότι ἔχει ἐλάχιστο βάθος ἡ ἑλληνικὴ κεφαλαιαγορά. Οἱ ἄνθρωποί της, κυρίως οἱ μικρομεσαῖοι, ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἔναρξη χρηματοδοτήσεώς τους ἀπ’ τὶς τράπεζες καὶ τὴν ἄνετη ἐπίδοσή τους στὶς ἐργασίες τους∙ πιστεύουν ὅτι θὰ κάνουν ἅλμα, διότι πέτυχαν τὴν ἀνάκαμψη, χωρὶς ἴχνος τραπεζικῆς πίστεως, μοναδικὴ ἐπιτυχία στὴν ἱστορία μὲ προσωπικὴ ἐμπιστοσύνη μόνο.