Σερβία, προκλήσεις Ἀλβανῶν

Οἱ προκλήσεις τῶν Ἀλβανῶν, στὸν ποδοσφαιρικὸ ἀγῶνα μὲ τοὺς Σέρβους στὸ Βελιγράδι, ἦταν καλὰ ὀργανωμένες καὶ προμελετημένες∙ οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας πιάστηκαν στὸν ὕπνο καὶ δὲν ἐντόπισαν τὸ ἱπτάμενο ἀεροπλανάκι μὲ τὴν σημαία τῆς μεγάλης Ἀλβανίας. Στόχος ἦταν ὁπωσδήποτε ἡ πρόκληση ἀναταραχῆς στὰ Βαλκάνια, καθὼς χθὲς ἔφθασε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν γιὰ ἐπίσημη ἐπίσκεψη καὶ κάποιοι δὲν ἤθελαν τὴν πραγματοποίησή της∙ ἡ προέκταση τῶν ἑορτασμῶν στὰ Τίρανα, μὲ τὴν ὑποδοχὴ τῶν ποδοσφαιριστῶν ὡς ἡρώων, ἀποδεικνύει τὴν προετοιμασία τους. Ἄλλωστε ὁ ἀδελφὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ παρακολουθοῦσε τὸν ἀγῶνα μὲ ἀμερικανικὸ διαβατήριο, κάτι ποὺ λέει πολλά∙ ἡ ἐπιδρομὴ τῶν ἐθνικιστῶν στὰ χωριὰ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος στὸ Ἀργυρόκαστρο ἀποσαφηνίζει τὸ σχέδιο τῆς ἀναταραχῆς.