Σαρτανὰ τῆς Μαριουπόλεως

Στὸ χωριὸ Σαρτανὰ τῆς Μαριουπόλεως, στὸ Ντόνετσκ τῆς Οὐκρανίας, πέντε ὁμογενεῖς σκοτώθηκαν ἀπὸ ἔκρηξη ὀβίδας, ἐνῶ ἐπέστρεφαν ἀπὸ κηδεία∙ οἱ δύο πλευρὲς κατηγοροῦν ἡ μία τὴν ἄλλη, ἀλλὰ οἱ ὑποψίες βαρύνουν περισσότερο τὸν οὐκρανικὸ στρατό. Ἡ Μαριούπολη εἶναι στὰ χέρια τῶν Οὐκρανῶν, ἀλλὰ πολλὰ χωριά της ἐλέγχονται ἀπ’ τοὺς Ρωσόφωνος αὐτονομιστές∙ οἱ Ρωσόφωνοι δὲν ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα εἰς βάρος ἀμάχων καὶ γυναικοπαίδων, ἐνῶ εἶναι γνωστὲς οἱ μέθοδοι ἐξανδραποδισμοῦ καὶ βασανιστηρίων μέχρι θανάτου τῶν ἀκροδεξιῶν τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας, ποὺ πωλοῦν ἀκόμη καὶ ζωτικὰ ὄργανα τῶν θυμάτων. Ἄλλωστε στὸ Κίεβο συνεχίζουν τὶς προκλήσεις, μὲ ξυλοδαρμοὺς βουλευτῶν καὶ ὅσων εἶναι ἀντίθετοι στὸν δεξιὸ τομέα. Αὐτὰ τὰ ἀγνοεῖ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκή.