Τοῖς ἀδιαφόροις χρώμενος

Ὁ Ἀλέξανδρος χρησιμοποιοῦσε τὴν λιτὴ περσικὴ ἐσθῆτα, γιὰ προσέγγιση πρὸς τὸν ἁπλὸ κόσμο∙ ἀπέφυγε τὶς πολυτέλειες καὶ τὰ στολίδια τῶν Περσῶν βασιλέων καὶ ἦταν ἁπλὸς καὶ προσιτὸς σὲ ὅλους. Τὴν ἐνδυμασία του, «ἐκ τοῦ Περσικοῦ καὶ Μακεδονικοῦ τρόπου μεμιγμένην τινὰ στολὴν ἐφόρει, καθάπερ Ἐρατοσθένης ἱστόρηκεν»∙ ἀναμεμιγμένη ἀπ’ τὶς Περσικὲς καὶ Μακεδονικὲς συνήθειες φοροῦσε κάποια στολή, ὅπως γράφει ὁ Ἐρατοσθένης. «Ὡς μὲν φιλόσοφος τοῖς ἀδιαφόροις χρώμενος, ὡς δ’ ἡγεμὼν κοινὸς καὶ βασιλεὺς φιλάνθρωπος»∙ ὡς φιλόσοφος μὲν ἐμφανιζόμενος στοὺς πολλούς, καὶ ὡς ἡγεμὼν ὅλων καὶ βασιλεὺς φιλάνθρωπος. «Τῇ περὶ τὴν ἐσθῆτα τιμῇ τὴν τῶν κεκρατημένων ἀνακτώμενος εὔνοιαν»∙ μὲ τὴν τιμὴ πρὸς τὴν ἐνδυμασία του διασφάλιζε τὴν εὔνοια ἀπ’ τοὺς ἄρχοντες. «Ἵνα βεβαίως παραμένωσιν ἀγαπῶντας ὡς ἄρχοντας Μακεδόνας, ἵνα μὴ μισοῦντες ὡς πολεμίους»∙ βεβαίως γιὰ νὰ διατηροῦν τὴν ἀγάπη τους πρὸς τοὺς Μακεδόνες, καὶ νὰ μὴν τοὺς μισοῦν ὡς ἐχθροὺς.