Φραγκφούρτη, κερδοσκόποι

Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι προχώρησαν σὲ μαζικὲς πωλήσεις στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν τὸ προηγούμενο διήμερο, μὲ σκοπὸ τὴν πρόκληση σοβαρᾶς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς κρίσεως, ἐν ἀγαστῇ συμπνοίᾳ μὲ τὴν Κουμουνδουρου, πέραν τῆς χρηματιστηριακῆς, ἀλλὰ συνάντησαν τὴν ἄμεση καὶ δυναμικὴ ἀντίδραση τῆς Φραγκφούρτης∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μείωσε αἰσθητὰ τὶς ἐγγυήσεις τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν, γιὰ τὶς προεξοφλήσεις τους. Ὑπολογίζεται, ὅτι μὲ τὸ μέτρο αὐτὸ θὰ διατεθοῦν ἐπὶ πλέον δώδεκα δις εὐρὼ στὶς τράπεζές μας, πέραν τῶν ἀρχικῶν σαράντα. Τὸ Reuters μάλιστα δημοσίευσε εἴδηση, ὅτι ξανασκέπτεται ἡ κυβέρνηση τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὰ μνημόνια, σύμφωνα μὲ ἀνώνυμες πληροφορίες, κατὰ τὶς συνήθειές του τὴν πενταετία γιὰ ἐπικείμενη χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ Ἐπιτροπὴ διέψευσε κατηγορηματικὰ τὴν πληροφορία, ἐνῶ καὶ οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο ἔπεισαν τοὺς πάντες. Ἄλλωστε ὁ κόσμος μὲ σωφροσύνη ἀντιμετωπίζει τὶς ἀτλαντικὲς προκλήσεις.