Κομπάνι, προώθηση Κούρδων

Τὴν σημαντικὴ προώθηση τῶν θέσεών τους στὸ Κομπάνι ἐπέτυχαν οἱ Κοῦρδοι, ἀνακαλαμβάνοντας τὶς μισὲς συνοικίες ποὺ εἶχαν χάσει ἀπέναντι στοὺς Τζιχαντιστές∙ φυσικά, οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἔπαιξαν καίριο ρόλο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἠθικὸ τῶν μαχητῶν τους περισσότερο. Στὴν συνεργασία τῶν Ρώσων στὸν πόλεμο ἀποβλέπουν οἱ Ἀμερικανοί, μετὰ τὴν συνάντηση Λαβρώφ, Κέρρυ, διότι ἔχουν καλύτερες πληροφορίες γιὰ τὰ ἐσωτερικὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις τους στὸ Ἰράκ. Οἱ δυνάμεις τῆς συμμαχίας συμφωνοῦν γιὰ τὴν ἔνταση τῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, ἀλλὰ παραμένουν τὰ ὀξύτατα προβλήματα, διότι ἀπουσιάζουν οἱ χερσαῖες δυνάμεις καὶ μόνο οἱ Κοῦρδοι ἀπέδειξαν ὅτι διαθέτουν ἀρκετοὺς μαχητὲς γιὰ ἀντιπαράταξη στοὺς Τζιχαντιστές∙ ἡ παράταση τοῦ πολέμου ἐπιβάλλει τὴν ἀλλαγὴ τῶν διεθνῶν σχέσεων καὶ στὰ ἄλλα μέτωπα. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν στὸ Βελιγράδι ὑπογράμμισε, ὅτι οἱ δυτικὲς κυβερνήσεις ὑποθάλπουν τὸ ναζιστικὸ κίνημα στὴν Οὐκρανία καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες.