Πλήρης κάλυψη τῆς Κύπρου ἀπ’ τὸν Ποῦτιν

Τὴν πλήρη κάλυψη τῆς Κύπρου, γιὰ τὶς ἔρευνές της στὴν ΑΟΖ ἀπέναντι στὴν Τουρκία, προσέφερε ὁ Ρῶσος πρόεδρος στὸν Κύπριο ὁμόλογό του∙ σύμφωνα μὲ τὸ κοινὸ ἀνακοινωθέν, ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ὑπογράμμισε στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, ὅτι ἔχει ἀπόλυτο δικαίωμα στὴν ἔρευνα γιὰ ὑδρογονάνθρακες καὶ γιὰ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος κατὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ. Ἡ κάλυψη σημαίνει σκληρὴ ἀποδοκιμασία τῆς Τουρκίας, μὲ τὶς προκλητικὲς ἀνακοινώσεις της, ἐνῶ ὁ ρωσικὸς στόλος τῆς Μεσογείου διεξάγει γυμνάσια στὴν ἴδια περιοχή∙ ἡ κάλυψη σημαίνει ἐπίσης ἔγκριση τῆς συμφωνίας, Ἑλλάδος, Κύπρου καὶ Αἰγύπτου γιὰ ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ, ποὺ θὰ γίνει στὴν τριμερῆ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Καΐρου στὶς 9 Νομεβρίου. Τὴν ἴδια μέρα προηγουμένως ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Κύπρο.