Θέμα ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ

Ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς καλλιεργεῖται καὶ πάλι στὰ Τίρανα, μὲ προκλήσεις, ὄχι μόνο κατὰ τῆς Σερβίας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς Ἑλλάδος∙ μετὰ τὰ γνωστὰ ἐπεισόδια κατὰ τὸν ποδοσφαιρικὸ ἀγῶνα στὸ Βελιγράδι, σημειώθηκαν ἐπιθέσεις Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν σὲ χωριὰ τῆς Νοτίου Σερβίας∙ στόχος τους ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν καὶ ἡ παρακολούθηση τῆς μεγαλειώδους στρατιωτικῆς παρελάσεως, μὲ τὴν ἐπέτειο ἑβδομῆντα ἐτῶν ἀπ’ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας ἀπ’ τοὺς Γερμανούς. Ἐναντίον μας ἦταν προκλητικοί, διότι ὁ Γραμματέας τοῦ ὑπουργείου τους Ἐξωτερικῶν, στὸ διάβημα τοῦ πρεσβευτοῦ μας, γιὰ τὰ γεγονότα στὴ Δερβιτσάνη, ἀπάντησε ὅτι θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τὴν ἀναφορὰ στὴν Βόρειο Ἤπειρο τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας∙ ὁπωσδήποτε κάποιοι ἄλλοι κινοῦν τὰ νήματα.