Παραστρατιωτικὴ ὀργάνωση ΧΑ

Οἱ κατηγορίες, σὲ βαθμὸ κακουργήματος μάλιστα, κατὰ ὁλοκλήρου τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅτι ἀποτελοῦσαν τὸν καθοδηγητικὸ πυρῆνα παραστρατιωτικῆς ὀργανώσεως, δὲν ἐξέπληξαν κανέναν∙ ὁ Εἰσαγγελέας Ἐφετῶν ἔχει πλήρως ἐμπεριστατωμένη τὴν πρότασή του καὶ ἀποδεικνύει μὲ συγκεκριμένες πράξεις τὴν μεθόδευση γιὰ ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος. Ὁ Ἰσίδωρος Ντογιάκος ἔκανε συστηματικὴ ἔρευνα, γιὰ τὸν τρόπο ὀργανώσεως τῆς ΧΑ∙ τὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν θὰ κρίνει καὶ θὰ παραπέμψει τὴν ὑπόθεση στὸ ἀκροατήριο. Πολιτικά, ὁ ἀντίκτυπος ἦταν κόλαφος γιὰ τὴν ἀκροδεξιά, ἐνῶ καὶ οἱ ἀντιδράσεις της ἦταν σὲ χαμηλὸ τόνο∙ φοβοῦνται πλέον, ὅτι τὴν προφυλάκιση θὰ διαδεχθεῖ ἡ κανονικὴ φυλακή. Ἄλλλωστε ἀποδεικνύεται ὅτι καὶ ὁ δολοφόνος τοῦ Παύλου Φύσσα ἔδρασε μὲ καθοδήγηση.