Χολέρα, μετὰ τὸν ἔμπολα

Ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν ἐξαπλωση στὴν Ἀφρικὴ ἐπιδημίας χολέρας, ἀκόμα χειρότερης κι ἀπ’ τὸν ἔμπολα, εἶναι μεγάλος ἐπισημαίνει ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας∙ ἡ νόσος εἶναι ἐνδημικὴ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀφρική, ἐνῶ μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἔμπολα περιορίσθηκαν τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν καταπολέμησή της, καὶ οἱ πόροι κατὰ τῆς νόσου. Ὁ ΠΟΥ ὑπογραμμίζει ὅτι οἱ μεγάλοι δὲν δείχνουν τὴν ἀνάλογη εὐαισθησία γιὰ τὶς ἐπιδημίες στὴν μαύρη ἤπειρο, ἐνῶ ὁ κίνδυνος νὰ μετατραποῦν σὲ πανδημίες παγκοσμίως εἶναι πολὺ μεγάλος∙ ἀπαιτεῖται ἡ διάθεση γενναίων κονδυλίων καὶ μεγάλου προγράμματος γιὰ τὸν περιορισμὸ τοῦ ἐμπολα στὶς τρεῖς δυτικοαφρικανικὲς χῶρες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πρόληψη καὶ τῶν ἄλλων ἐπιδημιῶν ποὺ ἐνδημοῦν στὴν Ἀφρική. Στὴν Ἀμερικὴ ἕνα κρουαζερόπλοιο διέκοψε τὸ ταξεῖδι του στὸ Μεξικὸ καὶ στὸ Μπελίζε, διότι ἐντοπίσθηκε ὕποπτος ἀσθενὴς τοῦ ἐμπολα.