Ἀσκήσεις ἐνδοκομματικῆς ἰσορροπίας ΣΥΡΙΖΑ

Ὡς ἀσκήσεις ἐνδοκομματικῆς ἰσορροπίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θεωρεῖται ἡ κατάληψη τοῦ προαυλίου τῆς πρυτανείας τοῦ Πανεπιστημίου∙ μερικοὶ βουλευτές του καὶ ἐλάχιστοι φοιτητές, μὲ ἀρκετοὺς ἐξωπανεπιστημιακούς, ἔσπρωξαν τὸν φύλακα καὶ εἰσῆλθαν στὸ ἐσωτερικό του, ὅπου καὶ διανυκτέρευσαν. Στὴν πράξη συνεχίζουν τὴν τακτικὴ τοῦ θλιβεροῦ προηγουμένου πρυτάνεως γιὰ πρόκληση ἐπεισοδίων καὶ πολιτικῆς ἀναταραχῆς∙ ἡ ἀδυναμία τους ὅμως ἐξασφαλίσαι εὐρύτερη στήριξη, καθὼς δὲν μπόρεσαν νὰ κινητοποιήσουν περισσότερο κόσμο, ὅταν μόνο οἱ περαστικοὶ στὸ κέντρο εἶναι χιλιάδες, παρὰ μᾶλλον μὲ ἀποστροφὴ τοὺς κύτταζαν. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ Κουμουνδούρου μεταφέρει τὶς ἐνδοκομματικὲς συγκρούσεις της στὸ πεζοδρόμιο∙ ἡ κοινὴ γνώμη καταλαβαίνει ὅτι οἱ μεθοδεύσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν παραβίαση τοῦ Συντάγματος καὶ ἀποκαλύπτουν ὁλοκληρωτικὲς ἀντιλήψεις. Ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο στὴν αὐστηρὴ καταδίκη τους ὁ πρύτανις.