«Ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα»

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, κατὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἐργασιῶν τῆς πολιτικῆς του γραμματείας ἀποφάσισε τὴν ἀναβολὴ τῆς συζητήσεως τῶν μεγάλων διαφορῶν στὸ ἐσωτερικό του γιὰ ἀργότερα∙ ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ δύο λεπτῶν ὁμιλία ἐκλεισε τὴν συνεδρίαση. Θυμίζει τὸν φιλολάκωνα Ἀρχία, τύραννο τῶν Θηβῶν τὸ 380 π.Χ., τὸν ὁποῖο ἄλλος Ἀρχίας Ἐλευσίνιος, τὸν πληροφοροῦσε μὲ ἐπιστολή του ὅτι ἔφθασαν συνωμότες γιὰ νὰ τὸν ἀνατρέψουν∙ αὐτὸς σὲ συμπόσιο μισομεθυσμένος εἶπε, «εἰς αὔριον τὰ σπουδαῖα», ὅταν ὁ ἀγγελιοφόρος ἐπέμεινε ὅτι εἶναι ἐπεῖγον καὶ νὰ τὴν διαβάσει ἀμέσως. Ὁ Πελοπίδας καὶ οἱ φίλοι του, ντυμένοι μὲ γυναικεῖα ροῦχα, εἰσέβαλαν στὸ συμπόσιο, σκότωσαν τὸν Ἀρχία καὶ ἀποκατέστησαν τὴν δημοκρατία στὴν πόλη. Ἡ θηβαϊκὴ ἡγεμονία ἄρχιζε.