Χιονοστιβὰς στὰ Ἰμαλάια

Μεγάλη χιονοστιβάδα στὰ Ἰμαλάια παρέσυρε δεκάδες ὀρειβάτες καὶ ὁδηγοὺς ἀπ’ τὸ Νεπὰλ τὴν περασμένη ἑβδομάδα∙ οἱ νεκροὶ ἀνῆλθαν σὲ 43 καὶ οἱ τραυματίες περισσότεροι, ἐνῶ ἡ ἀναζήτησή τους διήρκεσε περίπου πέντε μέρες. Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ξέσπασε καταιγίδα σὲ περίοδο ἠρεμίας καὶ καλοκαιρίας στὴν στέγη τοῦ κόσμου∙ αὐτὴ ἡ ἐποχὴ θεωρεῖται ἡ καλύτερη γιὰ ὀρειβασία, ἐνῶ καὶ ἡ μετεωρολογικὴ ὑπρεσία δὲν προέβλεπε ἐπιδείνωση τοῦ καιροῦ. Ἀλλὰ ἡ καταιγίδα ἦταν ἀπ’ τὶς χειρότερες στὰ Ἰμαλάια, μὲ τὶς τραγικές της συνέπειες, γιὰ τοὺς ξένους ὀρειβάτες καὶ τοὺς ντόπιους ὁδηγούς∙ πολλοὶ ἀποδίδαν τὴν αἰφνίδια ἐπιδείνωση στὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος καὶ στὴν τήξη τῶν παγετώνων. Κάποιοι παγετῶνες ἔλυωσαν καὶ ὰποκόπηκαν ἀπότομα.