Ζῷα θηρεύοντες ἄνθρωποι

Τὴν ἐξημέρωση τῶν ἀγριῶν ἠθῶν τῶν κατακτημένων λαῶν ἐπέτυχε ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τὴν ἔνταξή τους στὰ πολιτικὰ ἤθη τοῦ Ἑλληνισμοῦ∙ αὐτὸ ἦταν τὸ δυσκολώτερο ἐπίτευγμα τοῦ μεγάλου στρατηλάτου, μοναδικὸ στὴν παγκόσμια ἱστορία. «Ζῷα θηρεύοντες ἄνθρωποι δορὰς ἐλάφων περιτίθενται καὶ πτερωτοῖς ἀμπέχονται χιτωνίσκοις ἄγραις ἐπιχειροῦντες ὀρνίθων»∙ Κυνηγώντες ζῶα οἱ ἄνθρωποι φοροῦν δέρματα ἐλάφων καὶ ντύνονται μὲ πτερωτοὺς χιτωνίσκους ἀπὸ τὰ θηρευθέντα πουλιά. «Καὶ φυλάττονται ταύροις ὀφθῆναι φοινικίδας ἔχοντες, ἐλέφασι δὲ λευκοὺς χιτῶνας»∙ καὶ προφυλάσσοντας ἀπ’ τοὺς ταύρους νὰ μὴν φοροῦν κόκκινους χιτῶνες καὶ ἀπ’ τοὺς ἐλέφαντες ἄσπρους. «Ἐρεθίζεται γὰρ ἀπὸ τῶν χρωμάτων τὰ ζῷα τούτων καὶ διαθηριοῦνται»∙ διότι ἐρεθίζονται ἀπὸ αὐτὰ τὰ χρώματα αὐτὰ τὰ ζῶα καὶ ἐξαγριώνονται. «Εἰ βασιλεὺς μέγας ἔθνη δυσκάθεκτα καὶ μαχόμενα καθάπερ ζῷα τιθασεύων»∙ ἐὰν μεγάλος βασιλεὺς ἀνυπότακτα καὶ μαχόμενα ἔθνη τὰ τιθασεύει ὅπως τὰ ζῶα. Αὐτὴ ἦταν ἡ στρατηγικὴ σύλληψη τοῦ Ἀλεξάνδρου.